FACIT för denna valperiod (under utarbetning)

Kolla vårt valprogram från senaste valet 2018 (här nedanför i vit text) och fundera på hur vi - med endast en plats i kommunfullmäktige och en halv plats i kommunstyrelsen - har lyckats!

Bra eller dåligt / inte alls?

Meddela sedan dina synpunkter till betyg@olandspartiet.se så är du med och hjälper till vid betygsättningen. I en betygsskala från tre glada gubbar ner till en sur för varje punkt.


Mer demokrati och större öppenhet

Vi kommer att arbeta för

  • att politikerna i Borgholms kommun ska rätta sig efter kommunmedborgarna och ta full hänsyn till den lokala opinionen
  • att beslutsfattandet sker öppet och att medborgarna ska ha rätt till full insyn

T ex öppna möten i kommunstyrelse och nämnder och webbsändningar från alla möten


Kommunens utveckling

Vi kommer att arbeta för

  • att det satsas på skolor, förskolor och annan samhällsservice i kommunens mindre orter – samt bättre kollektivtrafik - så hela kommunen får möjlighet att leva
  • att det görs extraordinära satsningar på norra Öland för att motverka avfolkningen och den åldrade ålderssammansättningen där

 T ex gratis tomtmark med fri VA-anslutning och gratis  bygglov till alla inflyttande barnfamiljer som bosätter sig  permanent på norra Öland i minst tio år 


  • att det satsas på billiga hyresbostäder för såväl ungdomar som äldre

Bl a på gamla "lasarettsområdet" i Borgholm istället för kommunala förvaltningslokaler där


Bättre vård och omsorg

Vi kommer att arbeta för

  • att det satsas på fler händer inom kommunens vård och omsorg med bättre arbetsvillkor och att våra äldre slipper utsättas för besparingar


Ett starkare företagande och mer näringsliv

Vi kommer att arbeta för

  • att kommunen ska vara välkomnande och företagsvänlig

  T ex mindre krångel och onödiga avgifter


  • att kommunen i större utsträckning tar fasta på dom företag som finns i kommunen vid upphandling 

T ex lokalt producerade livsmedel, lokala bussföretag

   

Miljö och kultur

Vi kommer att arbeta för

  • att kommunen värnar om Ölands natur- och kulturvärden vid all planering 

Som t ex att hela Rällaskogen skyddas från exploateringsingrepp


  • att kommunens byggnader kommer bättre till nytta och glädje 

Som t ex att Kronomagasinet i Borgholm används till kulturell verksamhet istället för att bara stå tomt


Tack för din medverkan!